Drážková krytina

Krolan > Drážková krytina

střešní krytina na dvojitou stojatou drážku

Výroba falcované krytiny

Trvanlivost a praktičnost

Výborný odvod dešťové vody, praktičnost , vysoký výkon a trvanlivost.

Výroba

Strojní profilování krytiny zhotovujeme v rozvinutých šířích 300 - 800 mm na strojích Schlebach v maximální délce 8 metrů. Profilování provádíme také přímo u Vás na stavbě!

Výroba drážkované krytiny

Schlebach SPM 30/80

Profesionální stroj pro výrobu falcované krytiny s rozvinutou šíří 300 – 800 mm v maximální délce 8000 mm.

Střešní krytinu na dvojitou stojatou drážku lze bez problémů a mnohostranně zpracovávat a přizpůsobovat architektonickým požadavkům. Při falcování se ve dvou krocích spojuje vyšší stojatá drážka jednoho pásu s nižší stojatou drážkou druhého pásu. Přitom druhý krok končí u úhlové stojaté drážky v úhlu cca 90° vzhledem k vyšší stojaté drážce.

Výroba drážkovné krytiny

Schlebach Mini - Light

Profilování provádíme také přímo u Vás na stavbě.

 

 

 

 

 

Universální lemovací stroj

Schlebach
PICCOLO

Stroj je určen pro lemování profilovaných pásů zhotovených různými profilovacími stroji. Těsné uzavření je provedeno vždy jedním pracovním pohybem, buď dvojitým nebo úhlovým lemem. Stroj může být použit jak pro rovné, tak i obloukovité pásy. Otočný, nastavitelný kloubový systém umožňuje nastavení lemovacích kladek speciálně pro obloukovité pásy už od R = 600 mm. Osvědčeným tlačným systémem je zaručen potřebný lisovací tlak pro pevné spojení sousedních pásů plechu. Lze lemovat i jednoduché příčné a položené lemy. Použitím hladkých tvrzených ocelových kladek a speciálních pohonných kladek je zajištěn vlastní posuv stroje při práci. Vlastní dotyková plocha zpracovaného materiálu, která přichází do styku s tvarovacími kladkami, není vůbec poškozena oděrem. Stroj PICCOLO Schlebach se vyznačuje všestrranným použitím, nízkou hmotností a vysokou pracovní rychlostí. Pracovní postup je zleva doprava.

30

Stroj pro tvarování již ohraněných pásů

Schlebach
BIGE BOY


Maximální hrana pro tvarování je 50 mm. Speciálními kladkami a tlačným systémem je materiál stlačován. Podle požadovaného radiusu je nutno volit i vécenásobný průchod plechu tlačným systémem. Průchodem systémem je materiál postupně tvarován bez poškození eventuelně upraveného povrchu.

Pro tvarování lze použít dvou rozdílných postupů. Při práci se stojanem jsou připravené pásy plechu zaváděny do stroje ručně a střídavě jsou protahovány, eventuelně jsou zaváděny opakovaně.

Při dlouhých pásech doporučujeme provádění práce přímo na staveništi. Pásy se upevní v jednom bodě na spodní konstrukci a stroj se nasadí na připravenou hranu. Při použití dvou nářadí lze v jednom chodu provést potřebné, při použití jednoho zařízení je třeba pracovat střídavě. Pohonná jednotka je vybavena oběma směry otáček a rychlost je rovněž nastavitelná.